חשמל

רק קבלן חשמל מוסמך

קבלן חשמל מוסמך הוא האיש שאחראי על עבודת החשמלאים השונים בפרויקט מסוים. אחריות זו כוללת בתחומה מרכיבים שונים, למשל: שכירת החשמלאים המתאימים ביותר לביצוע העבודה